Aks 13000

Aks 13000, Milorg D-13s (Oslo) aksjons- og sabotasjegruppe i Oslo-området under krigen, opprettet etter initiativ fra SOE-agent Svein Blindheim (1916–2013) sent på våren 1944. Blindheim ble Aks 13000s aksjonsleder, og de fleste av gruppens ca 25 medlemmer hadde han selv instruert på kurs i 1943. Av disse ble Per Røed (1919–92) operativ sjef og den mest sentrale. Aksjonene var godkjent av D-13s sjef, Lorentz W. Brinch (1910–53) etter forslag fra Blindheim. Til sammen ble det utført ca. 100 aksjoner fra mai 1944 til krigens slutt. Sammen med Pelle-gruppa og Oslogjengen var Aks 13000 den mest betydelige sabotasjegruppen i Oslo-området det siste krigsåret.