Aller Media

Aller Media, et medie-, kommunikasjons- og tjenestekonsern med mer enn 20 selskaper og over 650 ansatte. Størstedelen av virksomheten ligger i media, med selskaper som Dagbladet AS og Dagbladet Pluss AS, samt en stor portefølje av titler i ukepresse- og magasinmarkedet, som Allers, Se og Hør, KK og Vi Over 60. Innen digitale tjenester har selskapet en bred portefølje av digitale nettsteder. I tillegg er Ahead Group Norway, et kommunikasjonshus, en del av Aller Media. Innen tjenesteområdet har selskapet etablert en rekke tjenester til forbrukere, blant annet gjennom Lommelegen, Kode24 og Elbil24. Selskapet holder til i «Allerhuset» i Karvesvingen 1 på Hasle.

Selskapet eies av Aller Holding A/S og har søsterselskaper i Sverige, Danmark og Finland.