Alnafetløkka

Alnafetløkka, område ved Oslo Hospitals kirkegård (Gamlebyen gravlund), tilhørte bispestolen og ble solgt som løkke 1846. Navnet har også vært skrevet Anefeltløkken og Ahnefeldtløkken; kommer opprinnelig av norrønt Alnarfit, de flate strekningene ved Alna, fit betyr frodig gressmark. En del av området ble kjøpt av kommunen til gravlund 1873. Innlemmet i byen 1878.