Ammerudskogen

Ammerudskogen, skogsområde vest for Ammerud boligområde, grenser mot Lillomarka i vest. Fra ca. 1920 hytteområde for folk fra Oslo, gradvis forandret til villabebyggelse på skog og fjellgrunn. Veinavnet Gruvelia minner om gruvedrift.