Amtmann Meinichs gate

Amtmann Meinichs gate, Sandaker, bydel Sagene, fra Sandakerveien til Borger Withs gate. Oppkalt 1879 etter Hans Thomas Meinich (1819–78), amtmann i Søndre Bergenhus amt fra 1860 og i Kristians amt fra 1869, og stortingsrepresentant 1857–58.

Bygninger m.m.:

2–12. Tilhører Sandaker byggeselskap, se Sandakerveien (83–95).

15. Industribygning bestående av to deler, den eldste på hjørnet mot Frederik Glads gate oppført i 1880-årene, den nyeste lenger nede i Frederik Glads gate i 1892 (ark. Balthazar Lange). Her holdt opprinnelig Hildischs garveri og remfabrikk til. I slutten av 1930-årene leide Premier Isfabrikk lokaler her, mens Osram og Siemens hadde lagerlokaler. Etter krigen ble eiendommen solgt til elektrofirmaet A/S Proton, som var her til tidlig i 1960-årene, da bedriften ble overtatt av Siemens. Isfabrikken og en margarinfabrikk (Norena) var her en tid, men til slutt var det bare Proton igjen. Senere har bygget vært brukt til diverse virksomheter, bl.a. til lager.