Det ankerske waisenhus

(Omdirigert fra Ankerske waisenhus)

Det ankerske waisenhus, Geitmyrsveien 19, opprettet 1778 av Bernt Anker for å oppta barn i alderen 7–13 år til opphold og oppdragelse til fylte 16 år. Fortrinnsrett hadde foreldreløse av embets- og borgerklassen, barn av embetsmenn og trengende barn av den ankerske familie. Stiftelsen holdt først til på en løkke mellom Apotekergata og Grensen, men måtte innstille 1822 da den mistet grunnkapitalen ved en forsømt tinglysing. Salget av eiendommen og nye gaver satte i 1848 stiftelsen i stand til å kjøpe Akersveien 31, og virksomheten ble gjenopptatt 1851. Etter brann 1881 ble eiendommen solgt til kommunen i forbindelse med utvidelse av Vår Frelsers gravlund. Waisenhuset flyttet til Geitmyrsveien samme år. Driften ble innstilt 1899 på grunn av pengemangel; den ble gjenopptatt 1930, men innstilt igjen 1960.