Arkaden

Arkaden, Karl Johans gate 7 og Skippergata 31, forretningsgård med overdekket fotgjengerpassasje, i midten med glasstak, som fører diagonalt gjennom kvartalet fra hjørnet Karl Johans gate/Dronningens gate til hjørnet Skippergata/Biskop Gunnerus’ gate. Bygget, som har postmodernistiske fasader, ble oppført 1983 for Olav Thon (ark. Arve Nyhus, Sigmund Skeie, Kjell Østlie). I passasjen ligger en rekke butikker og bevertningssteder.