Arklåve

Arklåven på Voldsløkka fotografert i 1916. - Foto Otto Borgen / Oslo Museum / Creative Commons

arklåve, låve med utbygning (ark) som rager opp fra husets takflate. Arken hadde vindu og beboelsesrom, og var typisk for løkkebebyggelsen i Christiania så lenge det var forbud mot å oppføre våningshus i Bymarken. Den siste arklåven i Oslo ble ødelagt av brann 1963, se Voldsløkka.