Auberts gate

Auberts gate, tidligere navn på den østlige delen av Sofienberggata, øst for Trondheimsveien. Oppkalt 1891 etter professor Ludvig Cæsar Martin Aubert (1807–87), men ble først utbygd fra slutten av 1930-årene.