Bækkelagshallen

Bækkelagshallen, Ekebergveien 126, idrettshall oppført 1981 av Bækkelagets Sportsklub. Hallen ligger i tilknytning til Holtet videregående skole, som benytter hallen som gymnastikksal på dagtid.