Bøkkerveien

Bøkkerveien, Hasle, bydel Grünerløkka, nordover fra Haslevangen til Peter Møllers vei. Veien svinger vestover langs Alnabanen på det tidligere anlegget til Vinmonopolet (Arcus). Navnsatt 2014, 'bøkker' er en håndverker som fremstiller tønner og kar og annen emballasje av trestaver; navnet knytter an til virksomheten ved Vinmonopolet. Øst for Bøkkerveien gikk tidligere Ander Winsvolds vei.

Bygninger m.m.:

2–16. Vinmonopolets gamle produksjonshall, under ombygging til boliger og forretningssenter. I alt 223 leiligheter, ferdigstilt 2019.

5. Kontorbygning med Securitas' hovedkontor i Oslo.

18–34. «Krydderhagen», et boligområde utbygd med 500 leiligheter ved Vinmonopolets gamle eiendom 2016–18, arkitekter Dyvik arkitekter, landskapsarkitekt Grindaker AS. Området som ble utviklet av AF Gruppen og Höegh Eiendom, består av fem åpne kvartaler med indre gårdsrom og sammenbindende gatetun som skaper forbindelser til den omkringliggende bystrukturen.