Bagaas Brug

Bagaas Brug, tidligere industribedrift ved vestbredden av Akerselva ovenfor Grünerbrua, rett overfor Nedre Foss Mølle (Kongens Mølle). De to bedriftene delte damhold og bruk av elvens to nederste fall. Fra gammelt lå Heidekker-Værket her (nedlagt i 1840), som drev sagbruk ved det øvre fallet, tidligere også en kobberhammer og to barkestamper.

Bagaas Brug gjenopptok sagbruksvirksomheten i 1853, fra 1855 innrettet for turbindrift. Ved det nedre fallet ble en sementfabrikk anlagt i 1849, et teglverk ca. 1855, videre en finérsag og en stolfabrikk. I 1873 overtok Vulkan Jernstøberi og mekaniske Verksted fabrikktomten.

Byens første dusjbad tilgjengelig for publikum, Heidekkers Badehus (senere kalt Bagaas Badehus), ble åpnet ca. 1845.