Baker Hansen

Baker Hansen AS, bakeribedrift grunnlagt i 1861, regnes som den eldste bakeribedrift i landet i kontinuerlig drift. Baker Hansen AS flyttet produksjon og hovedkontor til Østerås i Bærum i 2014. Bedriften har utsalg i Oslo, Bærum, Drammen og Strømmen.

Baker Hansens idrettsstipend ble opprettet i 2009 og deles ut to ganger årlig til unge idrettsutøvere hjemmehørende i Oslo som er aktive innen langrenn, skiskyting eller sykling.

Historikk

Baker Hansen ble grunnlagt i 1861 av bakermester Arnt Hansen (1831–89). Hansen, som var født i Kvikne i Nord-Østerdal, hadde gått i bakerlære og tatt sitt svennebrev i Trondhjem. Han fikk borgerbrev som bakermester i Christiania i 1861. Samme år åpnet han sin egen bakerforretning i lokaler ved Jernbanetorget. Etter noen år ble forretningen utvidet med et utsalg i Rådhusgata, og dette ble etterfulgt av nye utsalg i Storgata og Universitetsgata 8.

Da grunnleggeren døde i 1889, overtok sønnen Haakon Hansen som daglig leder. Han utvidet og moderniserte bedriften ytterligere, og det var i hans tid (1895) at Baker Hansen ble det første bakeriet i Norge som begynte å produsere og selge brød av sammalt mel etter den tyske presten og naturlegen Sebastian Kneipps metode (kneippbrød). Haakon Hansen innførte også ny teknologi i produksjonen, blant annet bakerovner med vannbåren varme. I 1938 hadde firmaet sin hovedproduksjon med utsalg i egne lokaler i Bogstadveien 54, samt 7 filialer i Oslo og to i Aker. Bedriften beskjeftiget 75 personer og hadde leveranser til flere av byens hoteller, restauranter og sykehus.

I 2014 ble produksjonen og hovedkontoret flyttet fra Bogstadveien, der bedriften hadde holdt til siden 1913, til Grini Næringspark på Østerås i Bærum. Bakeriutsalget ved Valkyrie plass ble stengt året etter.

I 2018 hadde Baker Hansen 25 utsalg i Oslo, sju i Bærum, tre i Drammen og et på Strømmen. Firmaet, som ble omgjort til aksjeselskap i 1964, er fortsatt i familiens eie. Daglig leder Knut Christian Hals er femte generasjon av bakerdynastiet og Baker Hansen regnes som den eldste bakeribedrift i landet i kontinuerlig drift.