Balders gate

Balders gate, Frogner, bydel Frogner, fra Frederik Stangs gate til Løvenskiolds gate, oppkalt 1896 etter guden Balder.

Bygninger m.m.:

1. Leiegård fra 1897 (ark. Carl Konopka) i fem etasjer.

2. Shellstasjon, ombygd med bl.a. nytt tak 1990 (ark. L.O.F. v/ Ingebjørg Lien).

3. Leiegård fra 1894 (ark. Johan Storm Munch).

4. En seksetasjes boligblokk fra 1940 (ark. Ragnvald Tønsager) med 72 leiligheter, 66 av dem ettroms hybelleiligheter. Blokken var under krigen rekvirert av tyskerne. I første halvdel av juni 1945 var det fremdeles flere tyskere som bodde her. 16. juni ble blokken frigitt for tilbakeføring til eierne.

9. Her ligger bedriften Balder Tekstil AS, et kommunalt selskap opprettet 1996 som tilbyr arbeid til yrkeshemmede, spesielt psykisk utviklingshemmede. 32 ansatte, hvorav 24 yrkeshemmede (2018).

11, 13. To leiegårder oppført 1899 (ark. Olaf Boye).

12. En fireetasjes leiegård fra 1895 ved hjørnet av Frognerveien, arkitekt Johan Storm Munch. I forretningslokalet på hjørnet hadde Ludv. R. Solberg bakeriutsalg.

15. Boliggård fra 1899. Her flyttet fotografen Anders Beer Wilse (1865–1949) inn da han kom hjem fra USA i 1900. Han bodde her i en leilighet i femte etasje til han rundt 1930 flyttet til Jar i Bærum. Mange av Wilses fotografier har motiver fra dette området i ulike årstider. Gården er markert med et av Oslo Byes Vels blå skilt til minne om Wilse.

18. «Baldersborg», frittliggende bygård (ark. Harald Hals) fra 1920. Tre etasjer på en høy underetasje. Balkonger og karnapputbygg, noen med nisjer. Bygget hadde opprinnelig felleskjøkken i kjelleren og tekjøkken i leilighetene.

20–22, 24–26. To boligblokker i fire etasjer (ark. Frithjof Stoud Platou) oppført i 1930-årene.

28. En tidligere bensinstasjon, fra 2019 holdt Shoot Gallery, et galleri for utstillinger av kunstfotografi, til her. Eiendommen ble kjøpt av Møller Eiendom, som planlegger en femetasjes boligblokk her.