Basarhallene

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo bykart
Foto: Wilse, Anders Beer / Oslo Museum

Basarhallene, salgshaller som hadde adresse Nytorvet 2, nå på Youngstorget. Det var tre store salgshaller – Thaulowbasaren, Gjerdrumbasaren og Glasshusene – med salg av alle slags varer, fra mat og husgeråd til klær og pyntegjenstander. I kjelleren under en av hallene ble det 1885, etter initiativ fra maleren Frits Thaulow, innredet en stor ølhall, Bazarhallen (populært kalt «Basserallen»), hvor det opptrådte visesangere m.m. Etablissementet ble drevet frem til 1924, og het i de siste årene «Maxim». Basarhallene ble revet i begynnelsen av 1930-årene for å gi plass for Folketeaterbygningen.

På vestsiden av torget, under Møllergata og det tidligere Oslo Politikammer, ble det 1876–77 bygd et basaranlegg med 40 rom (ark. Jacob Wilhelm Nordan). Disse basarene ble opprinnelig bygd for å avlaste Basarene ved Domkirken. Etter langvarig forfall ble basarhallene satt i stand 1995–96 og inneholder siden forretninger og bevertningssteder.