Behrens’ gate

Behrens’ gate, Frogner, bydel Frogner, fra Oscars gate til Niels Juels gate, oppkalt 1896 etter sangpedagog Johan Diederich Behrens (1820–90). I likhet med husrekken i Niels Juels gate ble mesteparten av bebyggelsen bygd som del av byggeboomen 1898–1900.

Bygninger m.m.:

5. Leiegård fra slutten av 1800-tallet. I en leilighet i første etasje bodde i de første krigsårene den jødiske forretningsmannen John Scelowsky (f. 1887), gift med Henni (f. Turbahn 1887), de hadde to barn: datteren Else (f. 1916) og sønnen Leonhardt (f. 1919) som begge arbeidet på kontor. Scelowsky drev en tekstilagenturforretning i Prinsens gate, hans kone drev Nobels parfymeri i Sommerrogata 17. Han ble deportert med Monte Rosa 20. november 1942 og drept i gasskammer i Auschwitz 1. desember. Henni og barna kom seg over til Sverige. En snublestein er satt ned til minne om John Scelowsky.

I en annen leilighet i første etasje bodde hjemmefrontmannen Roar Welo (f. 1915) med sin kone. Han var med i Milorg D 13s våpentjeneste, og i midten av august 1944 hadde han kommet hjem med våpen og sprengstoff fra et slipp i Nordmarka. 5. september kom Gestapo på døren, det ble skuddeveksling, og Welo falt i kamp som den første av våpenkarene i D 13.

7. Leiegård i fire etasjer oppført 1898 (ark. Carl Michaelsen).

8. Leiegård i fire etasjer bygd 1900 (ark. Carl Aaman). – Både denne og nr. 7 er hjørnebygninger mot Niels Juels gate.