Bellevue

Bellevue, navn på flere løkker i Christiania.

1. Bellevue, også kalt Germannløkken, etter overhoffrettsprokurator Michael Germann, som eide løkken 1769–97. Den lå på den nåværende Slottsplassen med utsikt over sjøen. Det var den første løkken Slottskommisjonen kjøpte i 1824 i forbindelse med byggingen av Slottet.

Løkken Bellevue i Finnmarksgata 27 har fått blått skilt av Selskabet for Oslo Byes Vel.

2. Bellevue, løkke på Bymarken, lå ved Drammensveien 33, tilhørte 1778–1824 eierne av løkken Petersborg på den andre siden av Drammensveien. 1824 ble den kjøpt av byfogd Frederik Riis etter at Slottskommisjonen hadde kjøpt hans to løkker på Slottets grunn. På en haug oppe ved Frognerveien bygde Riis en empirevilla. Bellevue ble 1835 kjøpt av skipsreder Mogens Thorsen, som sammen med sin hustru Bertha (f. Heftye) testamenterte 800 000 kr og en del av eiendommen til en stiftelse til beste for 50 enker eller ugifte kvinner (se Mogens Thorsens og Hustrus Stiftelse). På nordsiden ble Bygdøy allé anlagt og en rekke leiegårder reist.

3. Bellevue, også kalt Mellom-Tøyen, Finnmarkgata 27 (tidligere Monrads gate 9), en av professorløkkene på Tøyen gårds grunn. Eiendommen ble først tildelt professor, statsråd Niels Treschow (1751–1833) og sist professor Cathrinus Bang (1822–98). Våningshuset, som er gårdens eneste bevarte bygning, er en panelt tømmerbygning fra 1812, om- og påbygd for Treschow i 1820. Blindeinstituttet leide løkkebygningen 1863–67. Da Bang døde 1898, ble Bellevue overtatt av kommunen og brukt til lasarett for tuberkuløse menn, som pleieavdeling under Ullevål mellom 1892 og 1930, først for tuberkuløse menn, så for tuberkuløse kvinner (42 senger). – Se også Tuberkulose i Oslo.

Tilbakeført til sitt opprinnelige utseende og innredet til kommunal barnehage i 1956. Huset er fredet og markert med et av Oslo Byes Vels blå skilt.

4. Se Tostrupløkken.