Bergtangen

Bergtangen, landfremspringet mellom den tidligere Hjortnesbukta og den tidligere Filipstadbukta, også kalt Filipstadtangen. På Bergtangen anla kommunen i 1900 et fribad for kvinner, og svømmelærer Hasvold fikk i 1905 tillatelse til å oppføre et dame- og herrebadehus (Hasvolds bad). Kristianias gamle hestebad lå på Bergtangen. Badene ble nedlagt 1921.