Bikuben (teater)

Bikuben, teater opprettet 1967 som eksperimentscene ved Det Norske Teatret, men med selvstendig styre. Bikuben holdt til på ABC-teatret i St. Olavs gate 1 til 1969. Fra 1970 til 1981 holdt Bikuben til i Rosenkrantz’ gate 11, hvor det drev parallell drift med Det Norske Teatrets Scene 2. Skilte lag med Det Norske Teatret og ble 1981–89 drevet som fri profesjonell teatergruppe med navnet Bikuben Musikkteater. Gruppen spilte barne- og ungdomsforestillinger samt voksenstykker som Bertolt Brechts ekspresjonistiske Baal, i samarbeid med Sampo Teater.