Bislet (løkke)

Bislett, løkke nr. 86, senere også nr. 81 på Bymarken, lå ved Pilestredet 60. Løkken Bislet var tilliggende løkke til Kongens gate 20, dens historie går tilbake til 1600-tallet. Løkken var da kalt Bisaalit og tilhørte rike kjøpmenn i Christiania. Navnet tyder på at det har ligget et bevertningssted her; Bislet lå ved den gamle middelalderveien mellom Gamle Aker kirke og Frogner. I annen halvdel av 1800-tallet ble det anlagt et teglverk på eiendommen. I 1898 kjøpte kommunen vel 60 daa av eiendommen for å anlegge en idrettsplass. Da var utparselleringen av eiendommen i full gang. Løkkehuset ble revet for å gi plass til Bislet bad.