Bispealmenningen

Bispealmenningen, i middelalderens Oslo et viktig gateløp som førte fra Sankt Hallvardkatedralen forbi «den gamle bispegården» og ned til bryggeområdet. Den lå omtrent på samme sted som dagens Bispegata i Gamlebyen. I 1954 ble deler av den funnet ved arkeologiske utgravninger (Cato Enger). I alt ble det påvist rester av 5 gatedekker over hverandre: Øverst en steinbrolegning trolig fra 1500-tallet over trebrolegninger i hovedsak fra 1200- og 1300-tallet. I naturbakken, ca. 4 m under dagens overflate, ble det funnet spor som best kan tolkes som et ca. 1,5 m bredt tråkk mellom to brede grøfter, muligens hjulspor.