Bispebrua

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo Bykart
Bispebrua i 1920-årene. Foto: Inger Munch / Oslo Museum

Bispebrua, bro oppført som jernbro i Bispegata over Akerselvas nederste løp, åpnet for ferdsel 1887. Etter hvert sterkt trafikkbelastet, ombygd i 1938–39. Broen ble fjernet da elven ble lagt i kulvert mot utløpet i 1960-årene.