Bjølsenfallet

Bjølsenfallet, Bjølsenfossen, i Akerselva sør for Treschows bru. Den er Akerselvas høyeste foss med over 16 m fallhøyde. På vestsiden lå Bjølsen Mølle, hvor virksomheten i 1890-årene ble flyttet til østsiden av elven (Bjølsen Valsemølle).

I Bjølsendammen ved Bjølsenfallet var det 1860–67 inntak for vannforsyningen til byen.