Bjørnsgard

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo Bykart
Bjørnsgard med de 19 husene ved nordenden av Bogstadvannet, hvorav det eldste er fra 1200-tallet. - Foto: Bjoertvedt / Wikimedia Commons

Bjørnsgard, eiendom i Sørkedalen, ved nordenden av Bogstadvannet, består av 19 hus fra Gudbrandsdalen, Telemark, Setesdal, Folldal, Østerdalen og Romerike, det eldste fra 1200-tallet, det yngste fra 1780. De er gruppert omkring to tun og vesentlig møblert med gamle bondemøbler. Eiendommen ligger vest for Tangen ved enden av Tangenveien. Navnet kommer fra familien Bjørnsgard på Lesja, som ga noen av bygningene.

Anlegget ble bygd opp av dr. Anton Raabe (1889–1959), som kjøpte tomten i 1930. Han var gift med skuespillerinnen Tore Segelcke (1901–79); de er gravlagt i vigslet jord på Bjørnsgard. Stiftelsen Bjørnsgard ble opprettet 1947. Tore Segelcke donerte eiendommen til Oslo kommune, og den var 1979–88 i kommunal eie. Bjørnsgard ANS, hvor familien Raabe er sterkt representert, overtok eiendommen i 1989. Utleie til selskaper og arrangementer.