Bjørnsletta

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo Bykart

Bjørnsletta, bydel Ullern, boligområde sørvest for Ullernåsen; siden 1942 holdeplass på Kolsåsbanen mellom Åsjordet og Lysakerelva. Holdeplassen flyttet vestover under opprustningen av Kolsåsbanen. Bjørnsletta skole åpnet 1981. Navn etter et bjørnehi som lå omtrent der Øraker skole ligger nå, der det ble sett bjørn omkring 1850

To av veiene nord for Kolsåsbanen og vest for Vækerøveien har navn etter boligområdet: Bjørnslettveien og Bjørnslettstubben .