Blanksjø

Blanksjø, Øvre og Nedre, to små vann i Nordmarka nordøst for Sognsvann, nord for Svartkulp.

Øvre Blanksjø, 283 moh, ligger på en hylle i terrenget øst for Høgåsen. Vannet ligger innenfor Godbekken friluftslivområde, som ble vernet i 2013. Fra Øvre Blanksjø renner Blanksjøbekken sørover og forener seg med Godbekken før dennes utløp i nordøstre del av Sognsvann.

Nedre Blanksjø, 223 moh, gjennomløpes av bekk fra sørsiden av Skjervenåsen (317 moh) og har utløp i Svartkulp hvorfra kort bekk vestover til Sognsvann.

Ved Nedre Blanksjø ligger Oslos geografiske midtpunkt. Oslo kommune utlyste i 2013 en konkurranse der de ba om forslag til hvordan midtpunktet skulle synliggjøres. Billedkunstner Jon Gundersen vant med skulpturen «Ta på Oslos balansepunkt», som viser et omriss av kommunen i nordmarkitt og med selve midtpunktet i groruditt. Skulpturen ble avduket 2014 av dronning Sonja.