Bleikvollen

Bleikvollen, demning fra 1885 i Alna, nedenfor Kalbakkbrua i KalbakkveienGrorud, bygd for å bedre vanntilførselen til Grorud Tekstilfabrikk, anlagt i 1867 Lerfossen Klædefabrikk. I 1927 ble flere vann i Grorudområdet regulert til drikkevann, noe som førte til at vannføringen sank, og dermed var det slutt på å bruke Alna som kraftkilde. I den østre muren ligger et rør- og sluseanlegg samt to lukkemekanismer i støpejern. Herfra ble vannet ledet i rør ned til fabrikken. Demningen er ikke i stand, så vannet her renner nå fritt.