Bogstad Golfbane

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo Bykart
Oslo Golfklubbs gamle klubbhus fotografert i 2013. Det ble revet i forbindelse med byggingen av et nytt i 2019. - Foto Bjoertvedt / Creative Commons

Bogstad Golfbane, sør for Bogstadvannet, avgrenset av Ankerveien og Sørkedalsveien, opprinnelig jorder som tilhørte Voksen gård. Banen ble innviet 1924 og var Norges første 18-hulls golfbane. I 1934 ble det første klubbhuset bygd, det var tegnet av arkitekt Nicolai Beer, selv medlem av golfklubben; det ble innviet i begynnlesen av 1935-sesongen. Banen eies av Oslo Golfklubb.

Under krigen ble 350 dekar av golfbanen igjen brukt som jordbruksområde, nå som kål- og potetåker. Både skoleelever og deltagere på en kvinnelig arbeidsleir deltok i luking og innhøsting. Litt vestover langs Ankerveien lå tidligere et sandtak, her er det nå et idrettsanlegg. Sandtaket hvor det var oppført et stort skur, ble brukt som potetlager. Men det ble også benyttet som rettersted, blant annet for tyske desertører og soldater som nektet å gjøre tjeneste på Østfronten.

Golfbanen ble gjenåpnet etter betydelig oppgradering i 2009.

Det ble 2010 vedtatt å islegge den vestlige del av anlegget om vinteren til bruk for bandy m.m. Bogstad Golfbane ligger til dels innenfor Markagrensen. I forbindelse med oppføring av et nytt klubbhus, ble det gamle revet i 2019.