Bolteløkka skole

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo bykart
Bolteløkka skole fotografert i 2013. - Foto Ole Andreas Flatmo / Creative Commons

Bolteløkka skole, Eugenies gate 10, barneskole (1–7). Skolebygningene oppført 1898 i rød tegl i rundbuestil (ark. Holm Munthe). Skolen har en fireetasjes hovedbygning, gymnastikkbygning og lærerbolig. Hovedbygningen deler skolegården i to, dette opprinnelig for å holde jenter og gutter atskilt. Arkitekten Holm Munthe var svoger til lærerinnen Margrethe Munthe (1860–1931), som arbeidet her frem til 1920.

Skolen ble rekvirert av tyskerne 4. mai 1940 og brukt som tysk kaserne. 19. august ble halvparten av skolen frigitt, mens resten var rekvirert frem til 4. april 1942, da hele skolen ble tatt i bruk som kaserne. Fra november 1944 til 8. februar 1945 ble den brukt til innkvartering av evakuerte fra Finnmark. Fra 8. februar ble den brukt av Hirdens bedriftsvern, da var også overlærer- og vaktmesterleiligheten rekvirert. Etter frigjøringen ble skolen brukt av Røde Kors som samlesatasjon for frigitte fanger. Skolen ble endelig frigitt 18. juli 1945.

På 2000-tallet var skolen gjennom en omfattende rehabilitering. De fleste elevene fortsetter nå på Fagerborg skole etter at den ble ungdomsskole. Bolteløkka skole hadde de høyeste elevtallene i skolens historie rundt 1907 (2021 elever). Skoleåret 2022/23 hadde skolen 358 elever. Mottaksgrupper.

Bolteløkka Skoles Musikkorps ble stiftet som guttemusikkorps av overlærer H. Trætteberg så tidlig som i 1902, det ble senere nedlagt, men reorganisert og startet på nytt 1931. Fra 1960 har jenter også hatt tilgang til korpset. Fra 2011 er korpset slått sammen med korpset på Ila skole under navnet Ila og Bolteløkka skolekorps.