Brødrene Dobloug

Brødrene Dobloug, tidligere manufakturforretning etablert i 1870 av brødrene Mikkel (1844–1913) og Jens Dobloug (1837–91). Jens Dobloug trådte ut av firmaet etter bare seks år, men firmaet beholdt navnet. Firmaet holdt de første årene til i beskjedne lokaler i Storgata 12, flyttet deretter til Storgata 14. Etter i en del å å ha vært drevet som ren detaljforretning, etablerte firmaet en engrosforretning, som ble utskilt som et eget firma. Denne ble senere flyttet til Stenersgata 1, mens detaljavdelingen i 1901 flyttet til Storgata 1, der den senere holdt til, og hvor også engrosavdelingen flyttet inn i 1906; den ble da slått sammen med detaljavdelingen. Gården ble tatt over av firmaet i 1911, og ble ombygd og modernisert. Etter faren Mikkels død overtok Ingar Dobloug (1886–1976) ledelsen av firmaet. Etter hvert fikk detaljforretningen 16 avdelinger, bl.a. skredderverksteder, der all konfeksjon ble forarbeidet, og fra 1920-årene av la firmaets virksomhet beslag på alle lokalene i gården. Engrosforretningen flyttet i 1933 til et eget, moderne nybygg Dronningens gate 40.

Under krigen beslagla tyskerne mesteparten av firmaets lokaler både i Storgata og i Dronningens gate, og en tid var detaljavdelingen helt nedlagt. Ingar Doblougs to sønner – Mikkel (1914–94) og Ingar jr. (1918–2006) ble tatt opp i firmaet i 1940, og disse drev firmaet frem til 1986, da firmaet innstilte driften.