Bryn stasjon

Bryn stasjon, stasjon på Hovedbanen ved km 3,89. Bryn ble opprettet som holdeplass ved banens åpning i 1854, men i starten kun med togstopp mot byen, siden togene likevel måtte stoppe her for å tilsette bremsene før den bratte bakken ned mot byen. Bryn ble oppgradert til stoppested i 1858 og til stasjon rundt 1860.

Bryn stasjon i 2013. Foto: Kjetil Ree/Creative Commons
Bryn stasjon i 2013. Foto: Kjetil Ree/Creative Commons

Den første ekspedisjonsbygningen ble i 1884 erstattet av en ny i mur. I forbindelse med byggingen av dobbeltsporet fikk Bryn i 1902 sin tredje ekspedisjonsbygning, en enetasjes trebygning på nordsiden av sporene, (ark. Finn Knudsen). Bryn stasjon ble fjernstyrt fra 1972 og ubemannet fra 1975.

Stasjonsbygningen fra 1884 ble beholdt som stasjonsmesterbolig og har senere i mange år vært forsamlingslokale for Norsk Jernbaneklubb, NJK.

Bryn stasjons første stasjonsbygning fotografert ca. 1865 av Ole Tobias Olsen. Fra Byhistorisk samling hos Oslo Museum.
Bryn stasjons første stasjonsbygning fotografert ca. 1865 av Ole Tobias Olsen. Fra Byhistorisk samling hos Oslo Museum.