Bunnpris

Bunnpris, butikkjede med ca 250 butikker rundt i landet, 20 i Oslo (2021). Kjeden sprang ut av et firma grunnlagt i Trondheim av Ivar K. Lykke (1790–1865) i 1830 (han var bestefar til statsminister Ivar Lykke). Til å begynne med drev Lykke handel med kvern- og møllesteiner, godset ble fraktet med egne skip mellom Sør- og Østlandet. 10 år senere åpnet Lykke en spesialforretning for fetevarer, Hovedproduktet var smør, men det ble også solgt kolonialvarer og flesk til blant annet Jämtland, og fra 1860 ble det eksportert smør til England. Hylleutvalget utviklet seg til å også omfatte varer som kaffe, sukker og ost.

I 1981 åpnet den første Bunnpris-butikken på Øya i Trondheim. Trond Lykke (1946–2020) ledet virksomheten den gang, og selskapet er fremdeles en familiebedrift; i dag ledes den av Christian Lykke (f. 1974), sønn av Trond Lykke og sjettegenerasjons kjøpmann.