Byantikvaren

Oslo kommunes logo vedtatt mars 2019.

Byantikvaren, Maridalsveien 3, ble opprettet 1955 og er kommunens faglige rådgiver i alle spørsmål som gjelder bevaring av arkitektoniske og kulturhistoriske verdifulle bygninger, anlegg og miljøer og arkeologiske kulturminner. Byantikvaren bidrar med faglig rådgivning overfor Plan- og bygningsetaten i saker som angår rive- og byggesaker der verneverdig bebyggelse er involvert. Byantikvaren arbeider for at byens verneverdige kulturminner tas vare på som en naturlig del av all arealplanlegging, byggevirksomhet og forvaltning av det fysiske miljøet. Byantikvaren forvalter også enkelte antikvariske bygninger og museale samlinger i kommunens eie.

I perioden 1963–80 var Bymuseet og Byantikvaren én institusjon og museumsdirektøren og byantikvaren samme person.

Byantikvaren driver utstrakt formidling og har et stort arkiv med lesesal som er åpent for publikum.

Formelt er Byantikvaren en etat under byrådsavdelingen for byutvkling.

Byantikvarer
1956–63 Arno Berg
1963–67 Harald Hals II
1967–80 Thorleiv Sellæg
1980–81 Per Erling Johnsen
1981–92 Kjeld Magnussen
1993–2003 Hans Jacob Hansteen
2003–05 Axel Mykleby
2005–10 Marte Boro
2011–23 Janne Wilberg
2023– Ellen Hole