Calmeyergården

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo bykart
Calmeyergården, også kalt Stattholdergården, i 1931. Foto: Ruth Raabe / Oslo Museum 

Calmeyergården, Rådhusgata 11, også kalt Stattholdergården, bygd i 1640-årene av myntmester Peter Grüner (ca. 1585–1650). Hans navn står med jernbokstaver (murankrene) på fasaden mot Rådhusgata. Gården er en av de få gamle Christianiagårder der det opprinnelige karnappet er beholdt. Fasaden er i rød tegl, fløyene i bindingsverk. Opprinnelig hadde bygningen et høyt saltak med gavler i renessansestil. Gården ble skadet av kanonild fra festningen under Karl 12s beleiring 1716, ved reparasjonen fikk den et lavere valmtak. I to av rommene finnes fortsatt stukkhimlinger i rokokkostil. Det nåværende mansardtaket stammer fra en ombygning i 1916.

General og stattholder Ulrik Frederik Gyldenløve (1638–1720) flyttet hit 1680 fra stattholderboligen på Akershus festning, men han bodde ikke fast i Norge etter 1679. I denne perioden var det en tid postkontor i gården, fra 1689 og ca. ti år fremover. Også Tordenskiold har bodd her. Kjøpmann og legatstifter Mathias Calmeyer (1741–1801) kjøpte gården i 1771; det er etter ham har den sitt navn. Gården brukes i dag til kontorer og bevertningssted.

Stattholdergården har fått blått skilt av Oslo Byes Vel. Foto: Anne-Sophie Ofrim / Creative Commons

I 1914 etablerte restauratøren Aksel Paulsen (som ikke må forveksles med skøyteløperen Axel Paulsen) «Cafe Anglais» i lokalene her. Navnet skiftet siden til «Excelent», og navnet «Statholdergaarden» er blitt brukt fra 1950-årene. Stattholdergaarden restaurant brant 1986, men interiøret ble reddet og restaurert.

Restauranten «Statholdergaarden» er siden 1994 drevet av Bent Stiansen, frem til 2010 sammen med sin kone Annette. Den har siden 1998 en stjerne i Michelin-guiden (se oversikt over Michelin-stjerner her). I kjelleren ligger den populære «Statholderens mat og vinkjeller». Gården er markert med et av Oslo Byes Vels blå skilt.