Calmeyerløkken

Calmeyerløkken, løkke med løkkenumrene 186–190 på Bymarken, lå ved nåværende Ullevålsveien 6–8. Eid av kjøpmann Henrik Calmeyer fra 1790-årene og til hans død 1824, da Vår Frelsers Gravlund ble utvidet på en del av Calmeyerløkkens grunn. I 1865 ble resten av løkken kjøpt for videre utvidelse av kirkegården. Løkken er også kalt Marienlyst etter Calmeyers kone Maria.