Christiane Bonnevies pikeskole

Christiane Bonnevies pikeskole, tidligere skole grunnlagt av Christiane Bonnevie (1842–1914) i 1889. Den holdt til i leide lokaler i Oscars gate 16 til skolen fikk egen bygning i Oscars gate 42 i 1895, den hadde eksamensrett for middelskoleeksamen fra 1898. Fra 1894 hadde skolen også skolekjøkken og husholdningsskole for uteksaminerte elever. Skolen ble nedlagt i 1925.

I 1898 ble C. Bonnevies Husholdningsskole opprettet med Henriette Schønberg, senere gift Erken, som leder, denne ble i 1902 overtatt av søsteren Wilhelmine Schønberg, som opprettet C. Bonnevies husholdningsskoles lærerindekurs, senere drevet av søsteren Mathilde Schønberg, nedlagt 1923.

Bygningen i Oscars gate 42 ble under krigen brukt som lasarett for kvinnelige ansatte i Luftwaffe.