Christiania-Posten

Christiania-Posten, norsk dagsavis som utkom første gang 17. mai 1848. Ble frem til 1853 redigert av justitiarius Carl Arntzen og rektor ved Katedralskolen Fredrik Ludvig Vibe. Avisen var i denne tid konservativ, men fikk en mer liberal tendens under etterfølgeren frem til 1856, Ludvig Kristensen Daa. Skiftet senere hyppig redaktører og politisk holdning, inntil avisen gikk inn 1863. – Se også Aviser.