Christiania kongelige Borgergarde

Christiania kongelige Borgergarde, frivillig korps opprettet 1788, etter fargen på uniformsjakken kjent som «Det gule Kor». Ifølge konvensjonen av 1812 bestod garden av 18 medlemmer foruten offiserer og trompetblåsere, fra 1837 av rittmester, premierløytnant, sekondløytnant, 24 volontører og 2 trompetblåsere. Medlemmene måtte selv holde ridehest, «9 Kvarter og 2 Tommer høi og af brun eller sort Farve». Gardens oppgave var å «afgive Eskorte og Vagthold for Hans Majestæt Kongen, Hans Kongelige Høihed Kronprindsen og Andre af det Kongelige Arvehus ved disse høie Personers Indtog og Ophold her i Byen samt ved deres Afreise herfra». Borgergarden ble opphevet 1881, og av dens midler ble det opprettet et legat til understøttelse av borgere i Christiania og deres enker og av kvinner med handels- eller håndverksbrev.