Christianienserne

Christianienserne, eller Den gamle Bys Venner, stiftet 1970 i den hensikt å vekke interesse for å gjenskape det gamle Christiania. Formålet var å skape et levende miljø og medvirke til bevaring og rehabilitering av den gamle by samt støtte arbeidet med Christiania-modellen. Foreningen bidrog til utgivelsen av Christian H. Groschs bok «Christiania. Bevaring og fornyelse» (1972). Som foreningens merke ble valgt nøkkelen til det gamle Christiania.