Christkirken

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo bykart

Christkirken, lite kapell av tre reist på Hammersborg 1626, i nærheten av den nåværende Trefoldighetskirken, der senere løkkehuset Sorgenfri ble bygd. Christkirken var interimskirke for menigheten i Christiania inntil Hellig Trefoldigheds Kirke stod ferdig 1639. Etter at Hellig Trefoldigheds Kirke brant i 1686 ble Christkirken igjen benyttet som kirke for byen inntil Vår Frelsers kirke sto ferdig i 1697. Etter anlegget av Krist kirkegård ble den brukt ved av begravelser. Kirken ble revet 1756.