Collett & Søn

Collett & Søn, tidligere firma grunnlagt i 1755 av James Collett d.y. (1728–94) og Morten Leuch d.y. (1732–68) under navnet Collett & Leuch, i 1786 endret til Collett & Søn, da hans eldste sønn gikk inn som kompanjong. Firmaet drev en ganske betydelig trelasteksport og eide store skoger og sagbruk, men var også interessert i industri (se Alunverket) og byggevirksomhet. Nedgangstiden i begynnelsen av 1800-tallet, og ikke minst av brannkatastrofen på Bordtomtene i 1819, da store verdier i trelast gikk tapt, rammet firmaet hardt, og det måtte innstille sine betalinger i 1821.