Dal/Brenna

Dal/Brenna, boligområde i bydelen Søndre Nordstrand, øst for E 6 ved Mortensrud. Bakgrunnen for navnet er de to gårdene Dal (nordligst) og Brenna. Utbyggingen her startet i 1980-årene, og nå er det et sammenhengende område med eneboliger. Området ligger like ved skogen, og det går turvei og skiløype inn i Østmarka.