Dannevigsveien

Dannevigsveien, Sagene, bydel Sagene, fra Maridalsveien til Stockfleths gate. Oppkalt 1879 etter løkken Dannevig.

Bygninger m.m.:

6. Lite våningshus oppført tidlig på 1800-tallet, renovert og påbygd 1992.

7. Stor leiegård i pusset tegl øst for Sagene kirke, oppført 1902 i nyromansk stil (ark. Henrik Nissen), en av byens to første kommunale leiegårder (den andre ligger i Åkebergveien). Stor hjørnebygning som opprinnelig hadde 84 leiligheter med kjøkken, fire butikker kombinert med bolig i underetasjen. Renovert 1985 (ark. Narud–Stokke–Wiig), antall leiligheter redusert til 57 og loftet delvis innredet. I hjørnebutikken mot Arendalsgata var det lenge damekonfeksjonsbutikk (Adele), nå en Joker dagligvarebutikk.

8. Trevilla fra 1893 (ark. Kr. Rivertz). Fredet.

12. «Sagablott». Toetasjes tømmerhus i tilnærmet sveitserstil, oppført 1893 (ark. Johan Meyer), vedtatt bevart 1981.

17. Sagene kirke. Langs veien i samme kvartal ligger Sagene kirkepark.