Det sosiale teater

Det sosiale teater ga sporadiske forestillinger i forskjellige lokaler i årene 1930–1934. Initiativtaker og leder var Gunvor Sartz, som hadde studert nye, politiske teaterformer i Berlin. Den første og mest omtalte av oppsetningene var «§ 245» av den tyske legen Carl Credé, som hadde premiere 26. oktober 1930 i teateret i Tivoli. Stykket tok opp abortproblematikken, og oppsetningen kopierte en iscenesettelse av Erwin Piscator i Berlin, med filminnslag og diskusjoner mellom aktører og publikum integrert i forestillingen. Skuespillerne var stort sett amatører. Forestillingen slo an, og den ble også spilt i Arbeidersamfunnets teater og i Folkets hus på Grünerløkka.

Våren 1933 satte man samme sted opp en politisk revy som var oversatt fra tysk. I januar 1934 kom skuespillet «Menneskehetens svøpe» av Eugène Brieux på Søilen Teater. Det sosiale teaters siste oppsetning var skuespillet «På dem i tredje og fjerde ledd», om en ung forbryters vanskjebne, som var skrevet av skuespillerinnen Henny Skjønberg og ble satt i scene av Ellen Isefjær.

Den radikale og bevisstgjørende teaterformen som Det sosiale teater representerte, ble overtatt av Arbeidersamfunnets teater som Sartz ble leder for i 1935.