Disen skole

Disen skole, Kjelsåsveien 49, barneskole (1–7). Skolen ble oppført 1997–98 (ark. Østgaard Arkitekter A/S) og plassert på deler av den gamle tomten til Grefsen Sanatorium (se Grefsen bad). Nybygg med aktivitetssal samt utvidelse av eksisterende bygg til tre paralleller oppført 2007. Skolen hadde 528 elever i skoleåret 2022/23. Disen Strings er et foreldredrevet strykeorkester tilknyttet Disen skole.