Dovre

Dovre, Forsikrings Aktieselskapet, tidligere skadeforsikringsselskap, grunnlagt 1910 med assurandør Martin Arnesen (1872–1943) som første adm. direktør. Han ble senere etterfulgt av sin sønn og sønnesønn. Dovre spesialiserte seg på ulykkes- og sykeforsikring, men utvidet etter hvert virksomheten til å omfatte de fleste typer skadeforsikring. Arnesen opprettet også firmaene Norsk Spare-Selskap i 1920 og Forsikrings Aktieselskapet Arne i 1934. I Norsk Spare-Selskap skjedde sparingen ved at et såkalt «spareur» stoppet opp hvis den avtalte ukentlige pengesum ikke ble lagt på det. Arnesens samlede virksomhet hadde kontorlokaler i Øvre Slottsgate 23 ved Egertorget, men Dovre flyttet i 1930-årene til Wergelandsveien 7, hvor en ny tietasjes kontorbygning (Dovregården) ble reist i 1958 (ark. Nils Holter). Etter økonomiske problemer ble selskapet oppløst i 1978.