Dronningbjerget

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo Bykart

Dronningbjerget, høydedrag på Bygdøy, lå tidligere som en odde innerst i Frognerkilen. Det fikk navn etter dronning Desiderias opphold på kongsgården 1824, tidligere ble det kalt Lindehagen. Et serveringssted ble åpnet 1837, men hadde en kort eksistens. Samme sted ble Sæterhytten oppført 1862. På sørsiden står en minnestøtte over grev Herman Wedel Jarlsberg (1779–1840), utført av Hans Michelsen, reist av kong Karl Johan i 1845.

Området utgjør om lag 75 daa og lå mer eller mindre brakk i 100 år, og det vokste et villniss her. I forbindelse med Kong Haralds og Dronning Sonjas 70-årsdager i 2007 ble området istandsatt. Restaureringen var en gave fra regjeringen og omfattet tilbakeføring av området til 1800-tallspark, samt restaurering av Sæterhytten og Wedel-monumentet.

Nesten hele Dronningbjerget ble fredet som Dronningberget naturreservat i 2012.