E-CO Energi

E-CO Energi, C. J. Hambros plass 2c, energiselskap med bakgrunn i Oslo Lysverker. E-CO Energi er et av Norges ledende energiselskaper og er en del av Hafslund E-CO konsernet. Selskapet eier, driver og vedlikeholder vannkraftanlegg, leverer system- og balansetjenester til kraftsystemet og omsetter kraft i engrosmarkedet. E-CO Energi Holding as er en del av Hafslund E-CO konsernet som igjen eies av Oslo kommune. De øvrige virksomhetene er organisert i selskapene E-CO Energi og Hafslund Produksjon Holding.

E-CO er Norges nest største vannkraftprodusent med en årlig middelproduksjon på ca. 13 TWh og en produksjonskapasitet på ca. 3350 MW. E-CO eier om lag 50 kraftverk i Sør-Norge, deriblant Aurland, Hallingdal, Hemsedal, Oslo (Hammeren kraftstasjon) og Sagefoss ved Flekkefjord, samt er deleier i flere kraftverk.

Historikk

Christiania Elektricitetsværk ble etablert i 1892. Det ble i 1921 sammenslått med byens kommunale gassverk til Kristiania Gas- og Elektricitetsverker, fra 1930 under navnet Oslo Lysverker, som i 1991 ble omgjort til aksjeselskapet Oslo Energi. Oslo Energi ble i 1996 omorganisert, og selskapets virksomhet innen kraftnett og fjernvarme (Viken Energinett) og virksomhet innen kraftomsetning ble etter hvert overtatt av energikonsernet Hafslund, hvor Oslo kommune er største eier. Den gjenværende kraftproduksjonen fikk i 2001 navnet E-CO Energi.