Eiendomsregisteret

Eiendomsregisteret, register over alle grunneiendommer i Oslo, føres av Plan- og bygningsetaten. Det inneholder opplysninger fra GAB-registeret (G=grunneiendom, A=adresse, B=bygningsdel) og grunnboken. Registeret inneholder de offisielle eiendomsbetegnelser (Gårds- og bruksnummer), adressebetegnelser, opplysninger om areal, dato for etablering og henvisninger til grensefastsettelser.