Eikenga

Eikenga, Hasle, bydel Grünerløkka, sidevei til Dronning Margretes vei. Navn fra 2010; navnet er et gammel områdenavn i strøket. Veien var tidligere del av Haslevangen; da forbindelsen over t-banelinjen ble brutt, fikk den sørlige delen av veien navnet Eikenga.

Bygninger m.m.:

1. Bryn brannstasjon, midlertidig plassering siden sommeren 2019.

2. Teglverket barnehage, kommunal barnehage åpnet med 8 avdelinger i 2016, utvidet med fire avdelinger til i 2017 (ark. Bjerg Arkitektur).

4. Riksanlegget for tennis.

6. Haslehallen Trimsenter, åpnet 1999, drives av Oslo Turnforening. Utvidet 2016.

9. NAF Senter Oslo og omegn. Bilverksted, NAF-tester og EU-kontroller.